Mis on Seltsilise teenus?

Seltsilise teenus viib kokku vabatahtliku abistaja ja abivajaja – üksi jäänud pensionäri, kes tunneb puudust igapäevasest suhtlemisest ja vabatahtliku abistaja, kes üksiku pensionäri juures tema kodus temaga jutustamas käib. Seltsilise teenuse kordinaatorid teevad igapäevast koostööd paaride kokkuviimiseks kohalike pensionäride, külamajade, omavalitsuste, sotsiaaltöötajate, postiljonide, hooldekodude ja haiglatega, et leida abivajajaid ja ka vabatahtlikke abistajaid.

Seltsilise teenuse raames toimuvad lisaks vabatahtliku ja abivajaja vahelistele eraviisilistele kohtumistele ka kord kuus erinevates Seltsilise teenust pakkuvates omavalitsustes Aktiivsete Seltsiliste Grupid, mis on nii seltsilistele kui ka soovi korral abivajajatele koht, kus koos käia, oma igapäeva muresid-rõõme ja kogemusi jagada. Pensionärid on senini väga aktiivselt olnud huvitatud erinevatest enesetäiendamise viisidest. Aktiivsete Seltsiliste Grupi raames viiakse teenuse kordinaatorite poolt läbi ka erinevaid koolitusi, mis oma teemadelt vastavad just pensionäride huvile. Hetkel toimunud koolitustel on koolitatud end kodu tuleohutuks muutmise ja erinevate abivahendite kättesaadavuse teemal.

Miks Seltsilise teenus oluline on?

Eesti vananevas ühiskonnas kasvab üksi elavate eakate arv. Maapiirkonnas on eakate suhtlus ja aktiivne tegutsemine tihti piiratud ning selle tõttu kannatab eakate vaimne ja füüsiline tervis ning halveneb üksi toimetulek. Oht kaotada oma mõtlemisvõime, mälu ja üksi hakkamasaamise võime on paljude eakate suurim hirm. Aktiivne suhtlemine pakub eakatele võimalust hoida oma mõistus teravana. Eakaid kogukonda kaasates paraneb nende toimetulek ja see võimaldab neil kauem oma kodus elada ja üksi hakkama saada. Seltsilise liikumine pakub eakatele võimalust väärikalt vananeda.

Meie usume, et iga inimene saab oma võimete piires enda elukeskkonda ja kogukonda panustada. Kui Seltsilise teenuse mudel osutub edukaks Viljandimaal, siis loodame, et suudame oma liikumisega laieneda ka teistesse maapiirkondadesse ja sellega tagada eakatele aktiivsema vananemise ja väärikama elukvaliteedi.