Eesmärgid aastaks 2019

1.     Alustame teenuse pakkumist kahes uues piirkonnas: Olustvere ja Holstre.

2.     Värbame ja koolitame vähemalt kaks uut piirkondlikku teenusekoordinaatorit.

3.     Värbame uusi piirkondlikke vabatahtlikke ja otsime üles vastavate piirkondade abivajajad.

4.     Viime kolmes piirkonnas läbi kokku 18 piirkondlikku vabatahtlike kohtumist, mille eesmärk on vabatahtlike motiveerimine ja koolitamine.

5.     Tegeleme aktiivselt MTÜ Seltsiks Sinule meeskonna arendamisega.

6.     Tegeleme edasi teenuse mõju hindamisega, kaasates selleks teisi eksperte.

 

Eesmärgid aastaks 2021

1.     Teenusega on kaetud terve Viljandi vald: Viiratsi, Tarvastu, Kolga-Jaani, Pärsti, Paistu, Valma, Uusna ja Holstre (kokku 8 piirkonda)

2.     Igal piirkonnal on oma koordinaator (kokku 8 inimest)

3.     MTÜ Seltsiks Sinule on piisavalt motiveeritud vabatahtlikke

4.     MTÜ Seltsiks Sinule on vähemalt kaks töötajat: tegevjuht ja teenusejuht

5.     MTÜ Seltsiks Sinule on tugev aktiivgrupp (meeskond)

6.     MTÜ Seltsiks Sinule on välja töötatud jätkusuutlik teenuse rahastusmudel

7.     MTÜ Seltsiks Sinule on tugev partner abivajajate lähedastele, kohalikule kogukonnale, kohalikele omavalitsustele ja teistele sotsiaalteenuste pakkujatele.


MTÜ Seltsiks Sinule arengukava on valminud projekt AH-17 projekt „MTÜ VMNÜ arenguhüppe“ raames, mida rahastas Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital