Kes me oleme?

Seltsilise teenuse idee sai alguse VMNÜ (Viljandi Maanaiste Ühenduse) aktiivsetelt liikmetelt. Kuna Seltsilise teenuse pakkumine on väga hoogsalt käima läinud on tänaseks loodud eraldi MTÜ Seltsiks Sinule, kes tegeleb hetkel vaid Seltsilise teenuse pakkumise, teenuse arendamise ja üldise teenusemudeli koostamisega. Teeme igapäevaselt ka aktiivselt koostööd MTÜ Teeme-ga, kes on aastaid seltsidaamide teenust Viljandi linnas pakkunud.

Seltsilise teenuse meeskonda kuulub hetkel neli liiget: Annika Veidenberg, Vally-Reet Järs, Kadri Vollmann ja Epp Johani, kes kõik omavad pikaajalist kogemust eakatega suhtlemisel ja igapäevaelu tegevuste läbiviimisel.

Kogukond Viljandimaal on aktiivne ja hoolib enda eakatest. Hetkel on Seltsilise teenuse raames kokku viidud 12 toimivat seltsilise/abivajaja paari. 2018.aasta lõpuks soovime toimima saada veel 20 seltsilise/abivajaja paari.Kadri:
Viljandi Maanaiste Ühenduse (VMNÜ) asutajaliige; 23 aastat juhatuse esinaine; Seltsilise teenuse pilootprojektis osaleja


Annika:
7 aastat lähedaste hooldaja, vabatahtlik seltsiline, VMNÜ liige, projektijuht seltsilise teenuse projektis.
Vally-Reet:
9 aastat hooldaja nii haiglas kui ka hooldekodus. Seltsilise teenuse pilootprojekti koordinaator.Epp:
MTÜ Teeme tegevjuht 8 aastat. Käivitanud Isikliku abistaja teenuse ja Seltsidaamide liikumise Viljandis.Kontakt:

MTÜ Seltsiks Sinule

telefoni teel: Vally-Reet 56638655 või

e-kirja kaudu: vally.reet@gmail.com