Kes me oleme?

Seltsilise teenuse idee sai alguse VMNÜ (Viljandi Maanaiste Ühenduse) aktiivsetelt liikmetelt. Kuna Seltsilise teenuse pakkumine on väga hoogsalt käima läinud, on tänaseks loodud eraldi MTÜ Seltsiks Sinule, kes tegeleb hetkel vaid Seltsilise teenuse pakkumise, teenuse arendamise ja üldise teenusemudeli koostamisega. Igapäevaselt teeme  aktiivselt koostööd MTÜ Teeme-ga, kes on aastaid seltsidaamide teenust pakkunud Viljandi linnas.

Seltsilise teenuse meeskonda kuulub hetkel neli liiget: Annika Veidenberg, Vally-Reet Järs, Kadri Vollmann ja Epp Johani, kes kõik omavad pikaajalist kogemust eakatega suhtlemisel ja igapäevaelu tegevuste läbiviimisel.

Kogukond Viljandimaal on aktiivne ja hoolib enda eakatest. Hetkel on Seltsilise teenuse raames kokku viidud 40 toimivat seltsilise/abivajaja paari.Kadri:
MTÜ Seltsiks Sinule liige.  Osales Seltsilise teenuse projektis, aktiivne seltsiline. 


Annika:
7 aastat lähedaste hooldaja, vabatahtlik seltsiline,  projektijuht seltsilise teenuse projektis, MTÜ Seltsiks Sinule liige. 
Vally-Reet:
9 aastat hooldaja nii haiglas kui ka hooldekodus. Seltsilise teenuse pilootprojekti koordinaator. 

MTÜ Seltsiks Sinule asutajaliige.Epp:
MTÜ Teeme tegevjuht 10 aastat. Käivitanud Isikliku abistaja teenuse ja Seltsidaamide liikumise Viljandis.

Aktiivne seltsidaam.Kontakt:

MTÜ Seltsiks Sinule

telefoni teel: Vally-Reet 56638655 või

e-kirja kaudu: vally.reet@gmail.com